Profil společnosti


CechCHEMOLAK včera

 

Začátky chemické výroby pod Malými Karpaty sahají do roku 1883. Gróf Jozef Pálfy tehdy začal v nově postaveném závodu v Horných Orešanech nedaleko Smolenic zpracovávat dřevo suchou destilací. Vyráběly se tu produkty jako kyselina octová, aceton, octan vápenatý, dřevěný líh, dehet a dřevěné uhlí.

 

Chemická továrna Smolenice se dostávala postupně do povědomí odběratelů i v Rakousku, Německu a Anglii. Součástí továrny byla i úzkokolejná železnice, která měla po dobudování délku 70 km.

 

Postupným zaváděním nových technologií se rozšířil i výrobní program továrny o pálené vápno, vápenný hydrát, metylalkohol, formaldehyd a jiné produkty. Mnoho z produktů chemické továrny se používalo jako suroviny pro výrobu barev a laků. To vedlo k postupnému budování nových prostor a přechod na vlastní výrobu barev a laků v roce 1929.

 

Sortiment tvořily hlavně fermežové, olejové, nitrocelulozové a lihové barvy a laky. Prvopočátky výroby alkydových pryskyřic se datují do roku 1950. Výroba barev a laků výrazně rostla a tomu i úměrně sortiment, který se rozšířil o syntetické a latexové barvy. Neustálá poptávka po produktech závodu a tím narůstající požadavky na výrobní kapacitu si vynutily výstavbu nového závodu ve Smolenici s kapacitou 40 000 t výrobků ročně, který byl odevzdán do provozu v roce 1968.

 

V osmdesátých letech byl postaven nový komplex varny pryskyřic s nejmodernějšími technologiemi, které umožnily připravovat polotovary pro výrobu barev a laků s nejvyššími kvalitativními parametry. CHEMOLAK se následně stával pojmem nejen doma, ale i v okolních státech. Postupně se přecházelo na současný výrobní program, který tvoří výroba nátěrových látek, pryskyřic, lepidel, ředidel a pomocných přípravků.

 

 

 

chemolakprofil

CHEMOLAK dnes

 

Cílem dnešního CHEMOLAKU je neustálé zlepšování kvality a spektra nabízeného sortimentu. V neposlední řadě starostlivost o životní prostředí a dosahování vysoce profesionální úrovně vyráběných a balených produktů. Zaváděním progresivních forem výroby, modernizací technologických postupů, růstem profesionality pracovníků se Chemolak řadí mezi špičkové podniky v Evropě. Svědčí o tom i úspěšnost v mnoha oblastech a získávání vícero ocenění na mezinárodních veletrzích a výstavách.

 

S ohledem na charakter výroby a geografickou polohu společnosti je zabezpečování ochrany životního prostředí jedním ze strategických směrů rozvoje společnosti. S nástupem nové legislativy REACH se firma zásadním způsobem začala věnovat postupné ekologizací sortimentu a hlavně snižování prchavých organických látek (VOC) ve výrobcích.

 

Budováním vlastní sítě prodejen a distribuční logistikou si společnost neustále udržuje popřední místo na trhu s dekorativními nátěrovými látkami. Potvrzují to v neposlední řadě i nové exportní teritoria a zájem zahraničních odběratelů o naše produkty.

 

V průmyslovém segmentu se zabezpečují stále ambicióznější požadavky spotřebitelů v oblasti povrchových úprav jako je stavebnictví, strojírenství, dopravní technika a silniční infrastruktura, konstruktérství, energetika, nábytkářství a dřevozpracující průmysl. Produkce je určena jak pro domácí, tak i pro náročné zahraniční trhy. CHEMOLAK a.s. je dnes progresivním, moderním výrobcem nátěrových látek lepidel a pryskyřic, který vychází ze 130 – letých zkušeností, vývoje a nejnovějších poznatků vědy.

 

CHEMOLAK se stal flexibilním a spolehlivým dodavatelem kvalitních nátěrových látek se širokým servisem služeb, odborným poradenstvím a dynamicky se rozvíjejícími se službami.

SMOLENICE LETECKY

 

Vytvorila reklamná agentúra Vizion