Systém kvality

Společnost CHEMOLAK a.s. má zaveden a certifikován systém managmentu kvality podle normy ISO 9001:2008 se změřením na výzkum, vývoj, výrobu a prodej nátěrových látek, pryskyřic, ředidel a pomocných přípravků.

 

V rámci neustálého zvyšování starostlivosti o životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce, zaměstnanců při výrobě, manipulaci, skladování, dopravě a používání chemických látek má společnost CHEMOLAK taktéž zavedený a certifikovaný systém enviromentálního managmentu  podle normy ISO 14001:2004. Certifikáty byly uděleny certifikační společnosti TUV NORD Slovakia.

 

CHEMOLAK QMS 2015 SK
 
CHEMOLAK EMS 2015 SK
 

 

                

              

Vytvorila reklamná agentúra Vizion